Tänast päeva püütakse pühalikustada ning nimetatakse isegi paatoslikult „vabaduse pööripäevaks“ või muude sellelaadsete terminitega.

Lähtutakse siinjuures sellest, et vormiliselt iseseisvana eksisteeritud päevade arv meie riigil on ühe võrra suurema kõigi nelja okupatsiooni päevade koguarvust.

See päev, mis võiks rõõmustada, teeb paraku kurvaks.

Seda seetõttu, et Eesti pole peale viimast vene okupatsiooni lõppemist ja iseseisvuse taastamist kunagi olnud väikseima otsustusvõimega riigisarnane toode kui ta seda on täna.

Published: 30 November 2021
Hits: 200
Loe edasi...
powered by social2s

Meie rahva kaugenemist oma riigist ning riigi ja rahva vahel eksisteeriva lõhe vähenemise nimel on rahvuskonservatiivid viimastel aastatel tõsiselt pingutanud, et luua mehhanisme selle probleemi ületamiseks.

Peamine tee, mille kaudu rahvuskonservatiivid näevad lahendusi, on erinevate otsedemokraatlike meetmete lisamine valitsevasse parlamentaarsesse süsteemi. Viidatud meetmed annaksid võimaluse rahvale, täiendavalt olemasolevatele õiguslikele regulatsioonidele, omalt poolt esitada õiguslikult siduvaid ettekirjutusi parlamendile ja/või kohalikule omavalitsusele seadusloome osas rahvaalgatuste teel ning otsevalimisi presidendi, aga miks mitte ka kohaliku omavalitsuse tippjuhi osas.

Presidendi otsevalimise teemat on kui kuuma kartulit veeretatud ühiskonna ees juba väga pikka aega. Sellega tuli välja omal ajal juba Lennart Meri ning tänaste poliitiliste jõudude sees on seda teemat ühel või teisel moel üleval hoidnud just rahvuskonservatiivid (EKRE), aga ka Keskerakond.

Nüüd on eelnõu presidendi otsevalimise seadustamiseks taas laual. Hetkel põhiseaduskomisjonis. Jälgime siis mängu – mis on toimunud ning, mis saab edasi? Hoian näppu pulsil ka edaspidi.

Published: 23 November 2021
Hits: 193
Loe edasi...
powered by social2s

Kõigepealt esitame küsimuse, et kas on normaalne see, kui tundlikud isikuandmed nagu tervis, varanduslik seis, poliitilised vaated, seksuaalne sättumus, inimese biomeetrilised andmed jms on riigi poolt kogutavad ning lisaks sellele ka avalikustatud avalike andmebaaside kaudu internetis nii, et neile on igaühe juurdepääs?

Vabas maailmas ja ka Euroopas tervikuna nimetatakse ülal viidatud andmeid delikaatseteks e. tundlikeks isikuandmeteks, milliste kogumine pole lubatud, veel vähem on lubatud nende andmete avalikustamine.

Diktatuuririikides on loomulik see, et poliitiliste vaadete või varandusliku seisu osas omatakse riigi poolset kontrolli, sest sellelaadne info on kangideks inimeste juhtimiseks ja kontrollimiseks, tema vaimseks vangistamiseks ja vajadusel ka ohjamiseks, mida meil tänapäevases kontekstis käsitletakse diskrimineerimisena. Tõsi on muidugi see, et tundlike isikuandmete andmebaasi loomine ise ei ole diskrimineerimine, kuid andmebaas on tööriistaks, mis võimaldab diskrimineerimist.

Published: 21 November 2021
Hits: 259
Loe edasi...
powered by social2s

Soovituslikke poliitikablogisid

Jaak Madison'i blogi

KLIKI: PILDIL või SIIN

   

Jaak Madison

Rahvasaadik Sakalamaalt
Euroopa parlamendi saadik
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)

Henn Põlluaas'a
blogi

KLIKI: PILDIL või SIIN

   

Henn Põlluaas

Rahvasaadik Harjumaalt
RIIGIKOGU e. Eesti parlamendi eks-esimees
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 

 

ÜLES