Euroopa kohus, Orwell JA MEIE!

Milliseid mõtteid kutsus minus esile tänane kuum uudis, mille kohaselt EIK (Euroopa Inimõiguste Kohus) tunnistas sundvaktsineerimise asjakohaseks ja põhjendatuks.

Me elaksime nagu ORWELLI teoses 1984 ette ennustatud düstoopias.
Või igal juhul läheneme sellele ebainimlikule düstoopiale Euroopa Liidu viljastavates tingimustes, ähvardava kiirusega.

Tõepoolest on Euroopa Liidus valitsev toksiline liberalism täiesti hämmastav oma kahepalgelisusega!

Meie ümber hõljub vaimsus, mis on erakordne segu uuskeelsusest, uusmeelsusest e. rumalusest, lapsikusest, ambivalentsest ellusuhtumisest kõikidesse eluaspektidesse.

Õiglus on õiglusetus, sõda on rahu, vihkamine on armastus, halb on hea.

TSITAAT ORWELLI 1984-st: „Uuskeeles on üks sõna,” ütles Syme. „Ma ei tea, kas sa tead seda: prääkpruuk, pardi moodi prääksuma. See on üks neid huvitavaid sõnu, millel on kaks vastandlikku tähendust. Seoses oponendiga on see solvang; seoses kellegagi, kellega sa oled ühel meelel, on see heakskiit.”

Sama on meil. Võtame või näiteks seksuaalse ahistamise küsimuse. Tegelikkus täna on selline, et kui isikule läheneb esmapilgul meeldiv persoon, siis tema poolt teostatav on KOMPLIMENT. Kui (misiganes põhjusel) ebameeldiv isik, siis on omakorda tegemist AHISTAMISEGA.

Kahepalgelisust ja pahatahtlikkust leidub meie ühiskonnas tohutus koguses mistahes erinevates inimeste vahelistes suhtes - sotsiaalsetes, õiguslikes, perekonna või töösuhetes. Olgu alates sundvaktsineerimisest kuni piirangute kehtestamiseni või mittekehtestamiseni inimeste suhtes või ühiselureeglite osas.

Meil kehtestatakse TEADLIKULT pealekaebamist soodustavaid seadusi (nn vilepuhumine), luuakse meditsiinilise kaitse vajadusega põhjendades politseiriiki...

Isegi liberaalne Euroopa kohus toetab seda kahepalgelisust ja sotsiaalset nihilismi.
Tegemist on valitseva põhimõttega, et kui mulle (liberaalile) olukord konkreetses asjas sobib, siis sellega seotud meetmed ja otsused on õiglased ning põhjendatud. KUI samas asjas EI MEELDI, siis NENDE POOLT vastu võetavad otsused/avaldused selles küsimuses on vastuolus demokraatia reeglite, õigusriigi, proportsionaalsuse printsiibi ning mõistlikkusega.

Ja konflikt süvenebki. Kõik on üles ärritatud ning sein on ees.

Meenutan vaid seda, millise rahuloluga meie rahvas liitus Euroopa Liiduga, mida meile tutvustati brežnevi pakikesena - räägiti sellest mõnest kaasnevast heast asjast, mis meile kui ahistatud ühiskonna liikmetele nii erakordselt hea tundus, rääkimata jäeti olulistest mõjutusteguritest, mis "heaga" kaasnes.

Meelitati meid Euroliitu teadmisega, et me rahvas saab rännata, vabalt tööd otsida heaoluühiskonnas. Et saame hariduse, mis pole piiratud sotsialistliku ideoloogiaga. Kuid ei räägitud nendest meie ühiskonda lõhkuvatest asjaoludest, mis selle lõbuga paratamatult kaasnema pidi - rahva lõhestamine, meie kommete jõuga muutmine, meie tavade mahasurumine. Et nüüd saame harituse, mis sotsialismi ideoloogiaga väga sarnane on. Ainult nimetusi kasutatakse teist moodi. Meil on orwellik uuskeel, uusmeel, sunnitud uuskombestik.

Täna oleme lõhki ja ribadeks nätsutatud. Sotsiaalselt vägistatud. Paljud ohvrid küll on rõõmsad, põdedes ühiskondlikku nn stokholmi sündroomi. AGA kõik vihkavad kõiki, heasoovlikkuse nime all - mehed naisi, lapsed täiskasvanuid, noored pensionäre, rikkad vaeseid, autud ausaid ...

Jah, meile lubati majanduslikku heaolu, kuid ei räägitud meie kohustusest minna kaasa lõhestava, vasakpoolitseva äärmusliberaalse ideoloogia, moraali ja komberuumiga. See heaolu on nüüd käes. Euroopa Liidus.
Palju õnne rahvas :(

Paul Puustusmaa

on 08 April 2021
Hits: 682
powered by social2s

Soovituslikke poliitikablogisid

Jaak Madison'i blogi

KLIKI: PILDIL või SIIN

   

Jaak Madison

Rahvasaadik Sakalamaalt
Euroopa parlamendi saadik
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)

Henn Põlluaas'a
blogi

KLIKI: PILDIL või SIIN

   

Henn Põlluaas

Rahvasaadik Harjumaalt
RIIGIKOGU e. Eesti parlamendi eks-esimees
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 

 

ÜLES