Teisipäeval jõuab riigikogu suurde saali esimesele lugemisele presidendi otsevalimist käsitlev eelnõu, mille taga seisab 45 riigikogu saadikut.

Eelnõu kohaselt on presidendi kandidaadi ülesseadmise õigus vähemalt 10 000 hääleõiguslikul Eesti kodanikul. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 60. päeval enne valimispäeva ja lõpeb valimispäevale eelneval 40. päeval. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt on antud üle poole hääletamisest osavõtnute häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, viiakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel läbi teine hääletusvoor. Teises voorus tunnistatakse valituks kandidaat, kelle poolt anti enam hääli.

23. novembril arutas eelnõu riigikogu põhiseaduskomisjon ja toetas selle esimesele lugemisele saatmist. Ainsana jäi erapooletuks sotsiaaldemokraatide esindaja Lauri Läänemets.

Published: 07 December 2021
Hits: 62
Loe edasi...
powered by social2s

Volikogu on rahvuskonservatiivse erakonna (EKRE) kõrgeim organ kongresside vahelisel ajal.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu valis täna Järvakandis toimunud istungil volikogu esimeheks Evelin Poolametsa ja aseesimeheks valiti riigikogu EKRE fraktsiooni liige, jurist Paul Puustusmaa.

Published: 04 October 2021
Hits: 115
Loe edasi...
powered by social2s

Eesti on põhiseaduse järgi demokraatlik riik, kus kõrgeima võimu kandjaks on rahvas. Kas see on ka tegelikult nii või on demokraatiast alles jäänud ainult fassaad? Kuidas rahvalt ja parlamendilt pidevalt võimu käest ära võetakse, selle üle arutlevad Riigikogu liikmed Peeter Ernits ja Paul Puustusmaa.

Uued Uudised

Published: 20 August 2021
Hits: 165
powered by social2s

Sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium ei toeta riigikogu saadikute ning Suitsuvaba Eesti toetusrühma liikmete Tarmo Kruusimäe, Üllar Saaremäe, Madis Millingu ja Paul Puustusmaa ning lisaks Raivo Tamme, Kert Kingo, Kalle Grünthali ja Andres Metsoja algatatud tubakatoodete reguleerimise eelnõu.

Seaduseelnõu näeb ette nõuded tubakavabale huuletubakale ja selle pakendile, mida kehtiv kord ei reguleeri. Samuti muudetakse nõudeid elektroonilise sigareti vedeliku koostisele ning tubakatoodete jaemüügi reegleid, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Published: 08 July 2021
Hits: 248
Loe edasi...
powered by social2s

Eesti liberaalne valitsuskoalitsioon andis taas ära jupikese oma iseseisvusest, kiites heaks Euroopa Liidu ühislaenu kava, mis seob rahvusriigi üha tugevamate sidemetega loodava impeeriumi külge.

Riigikogu võttis esmaspäevasel istungil häälteenamusega vastu otsuse, andes heakskiidu Euroopa Liidu (EL) nõukogu otsusele omavahendite süsteemi kohta, milles sätestatakse taaskäivitamise kava rahastamine ühenduse laenu teel.

Otsuse poolt hääletas 63 ja vastu oli 19 riigikogu liiget. Taasterahastu eelnõu oli riigikogu menetluses seotud valitsuse usaldushääletusega.

Published: 10 May 2021
Hits: 288
Loe edasi...
powered by social2s

Eesti-Ungari parlamendirühm võttis EKRE saadikute häältega vastu avalduse, milles väljendab kahetsust, et Eesti ja mitmed teised Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused seavad kahtluse alla Ungari õiguse anda lapsevanematele suurem voli rääkida kaasa laste seksuaalkasvatuses ning reguleerida seksuaalkurjategijate karistusi.

Riigikogu Ungari toetusavaldusele kirjutasid alla parlamendirühma liikmed Anti Poolamets, Siim Pohlak, Riho Breivel, Merry Aart, Jaak Valge, Urmas Reitelmann, Peeter Ernits, Helle-Moonika Helme, Ruuben Kaalep, Uno Kaskpeit, Kert Kingo, Leo Kunnas, Paul Puustusmaa (kõik EKRE liikmed). Avaldust ei toetanud Imre Sooäär (Keskerakond), Aivar Sõerd (Reformierakond) ja Helmen Kütt (SDE).

Published: 30 June 2021
Hits: 267
Loe edasi...
powered by social2s

Esmaspäeval andis Keskerakonna poolt siseministriks pandud Kristian Jaani Riigikogu saadikutele aru selle kohta, miks anti siseministeeriumi soovitusel erandkorras kodakondsus kolmele kriminaalse minevikuga inimesele ja tuli välja, et kriminaalne erakond toetabki idataustaga kriminaale.

Jaani kirjeldas üht, Venemaal kolmekordselt süüdi mõistetud inimest nii: “Antud isik vastab kodakondsuse saamise tingimustele, tal on pikaajalise elaniku elamisluba, ta on elanud Eestis seaduslikult rohkem kui kaheksa aastat, tal on registreeritud elukoht Eestis ja püsiv sissetulek. Nüüd oma terviseseisundi tõttu oli isik Sihtasutus Innove otsuse kohaselt vabastatud eesti keele, kodakondsuse eksamist. Taotluse esitamise ajal oli isik Venemaa Föderatsiooni kodanik, kuid tänaseks on ta Venemaa kodakondsusest vabastatud, nii nagu ka tegelikult kodakondsuse seaduse põhimõte meil ette näeb. /…/ Ainult sellepärast, et isik on toime pannud kuriteo, ei saa kodakondsuse erandina andmisest kaalumisest loobuda.”

Terviseseisundi tõttu vabastatud eesti keele ja kodakondsuse eksamist – no siin kannab Eesti riik kodakondsuse lausa kandikul kätte.

Published: 20 April 2021
Hits: 319
Loe edasi...
powered by social2s

EKRE Harju- ja Raplamaa ringkond pidas eile üldkoosolekut, kus valiti ringkonna juhid.
Ringkonna juhiks valiti tagasi senine esimees Siim Pohlak.

Aseesimeestena jätkavad Rene Kokk ja Paul Puustusmaa.

Ringkonna juhatuse liikmeteks valiti Henn Põlluaas, Kai Rimmel, Lii Peetsalu, Raul Siem, Mait Järvik ja Jaanus Matso.

Allikad: UuedUudised

 

Published: 28 June 2021
Hits: 256
powered by social2s

Kolmapäeval toimus Riigikogus karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (331 SE) esimene lugemine, mis andnuks võimaluse lõpetada korruptsioonis süüdi mõistetud erakondade tegevuse, kuid korruptsioonikoalitsiooni häältega lükati eelnõu esimesel lugemisel tagasi. Tagasilükkamise ettepanekut toetas 58 Riigikogu liiget, vastu oli 30.

Ettekandes toonitas Riigikogu liige Paul Puustusmaa, et meie põhiseadus on auklikuks tulistatud . “Tsiteerin põhiseadust: “Igaühel on õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja liitudesse. Erakondadesse võivad kuuluda ainult Eesti Vabariigi kodanikud.” Jaa, tõepoolest, ma tsiteerisin teile põhiseadust. Kas te arvate, et see norm kehtib? Kahjuks ei kehti. Sellepärast et vastu on võetud madalam akt, loeme seda erakonnaseadusest, vist oli see § 5, kus öeldakse, et ei, ka mittekodanikud võivad sinna kuulda. Mis siis on toimunud? Toimunud on seesama klassikaline asi, mismoodi meie põhiseaduse kallal näritakse ja selle norme muudetakse kehtetuks või töövõimetuks läbi erinevate tõlgenduste,” rääkis Puustusmaa.

Ta jätkas: “Loen teile veel ühe tsitaadi: “Keelatud on erakonnad, kelle tegevus on vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega.” Kust see pärit on? Põhiseadusest. Mida ütleb see norm põhiseadusest, mis lõpeb punktiga? Ta ütleb seda, et erakonnad, kes on kuriteo sooritanud ja kelle tegevus on vastavuses ühe kriminaalvastutust sätestava seadusega, nad on keelatud. Aga kuidas on meil? Meil nad tegutsevad edasi. Mitte ainult ei tegutse edasi, vaid nad saavad valitseda. Kuidas selline asjaolu mõjutab meie ühiskondlikku korda, suhtumist meie riiki ja valitsusse, seda ei ole meil ilmselt raske mõelda ega raske arvata. Põhimõtteline lõhe rahva ja riigi vahel tulebki sealt, kus selliseid asju niimoodi aetakse.”

Published: 15 April 2021
Hits: 315
Loe edasi...
powered by social2s
ÜLES