Eesti meedia on täis möllu teemal, et KOV (kohaliku omavalitsuse seadusest) tahetakse kustutada üks paragrahv.

Oponendid ütlevad, et nii tekib vastuolu põhiseadusega?
Vastuolu aga seisnevat selles, et Põhiseadus annab teatud suunise, mille alusel on see suunis seadusse kirjutatud ja nüüd tahetakse see õigus ära võtta. Jutt siis kolmandate riikide kodanike õigusest hääletada meie riigis. See puudutab ka nende alaealisi lapsi, kes võivad hääletada. Ühtlasi puudutab see ka Eesti presidendi valimisi, kus võõramaalased (ja nende alaealised lapsed) esindusdemokraatliku printsiibi tõttu osalevad.

Äärmusliberaalid on laskunud isegi sellisesse valeväitesse, et justkui olemasolevat e. kord juba antud õigust ära võtta justkui ei tohiks üldse.
See on muidugi vale, sest meie õiguskord on täis näiteid, kus inimestelt teatud olemasolevaid õigusi ära võetakse. Tuletagem siinjuures meelde kasvõi COVID-epideemia ajal inimestele seatud keelde või näiteks selline pisike asi, et täiskasvanud inimesed (nii rahvusvahelise õiguse kui kehtivast põhiseadusest tulenevalt 18 aastane inimene) jäeti ilma alkoholi ostmise õigusest. Toodud näited pole loomulikult ammendavad.

Published: 22 September 2022
Hits: 546
Loe edasi...
powered by social2s

Hiljutises Euroopa Komisjoni esinaise aastakõnest selgus, et Euroopa Liidu aluslepinguid on kavas muuta.

Mulle meeldib!

Mulle meeldib Ursula von der Leyen'i sõnum provintsidele, et nüüd tuleb alustada EL aluslepingute muutmisega.

Published: 15 September 2022
Hits: 1964
Loe edasi...
powered by social2s

Riigikogu XIV koosseisu uus istungjärk on avanenud. Pidulikult. President pidas kõne (siin).
Kuulasin seda (teda) väga tähelepanelikult ja mul tekkis mitu küsimust. Sealhulgas selliseid, millega avaldan ühtlasi oma mittenõustumist austatud Presidendiga.

Toon alljärgnevad näited.

President avaldas muuhulgas seisukoha, et ta ei toeta välismaalastelt (ja nende alaealistelt lastelt seega) KOV valimistel hääleõiguse äravõtmist. Ta ütles, et on keeruline toetada üleskutseid võtta mittekodanikelt kohalikel valimistel õigus valida, samuti peab vääraks suurte inimrühmade vastu kollektiivse usaldamatuse või nende märgistamise õhutamist.

Published: 12 September 2022
Hits: 2120
Loe edasi...
powered by social2s

Soovituslikke poliitikablogisid

Varro Vooglaidi
blogi

KLIKI:
PILDIL või
SIIN

   

Varro Vooglaid

Õigusteaduste magister, doktoriõppes... lähedalt seotud nii portaali Objektiiv kui ka SAPTK õiguskeskuse tegevuse käivitamisega. (PARTEITU)

Jaak Madison'i blogi

KLIKI: PILDIL või SIIN

   

Jaak Madison

Rahvasaadik Sakalamaalt
Euroopa parlamendi saadik
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)

Henn Põlluaas'a
blogi

KLIKI: PILDIL või SIIN

   

Henn Põlluaas

Rahvasaadik Harjumaalt
RIIGIKOGU e. Eesti parlamendi eks-esimees
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 

 

ÜLES