Kas riik ja kirik on üksteisest lahutatud nagu väidetakse pidevalt avalikus meedias?

20. 12. 09
Hits: 275

Et täna (9.12.2020) taas kuuldus riigikogu saalis väidet (sedakorda sotsialist Indrek Saare suust), et meil on riik ja kirik lahutatud, siis pean paslikuks korrata siin ühte oma samateemalist FB twiiti. Postitasin selle käesoleva aasta 31. oktoobril.

"Harri Tiidole ja teistele, kes endiselt arvavad, usuvad või levitavad väärinfot, et Eestis on kirik ja riik eraldatud (lahutatud).

See väide on tänases kontekstis ekslik, et mitte öelda - üdini VALE. See pärineb nõuka aegsetest teadmistest. Täpsemalt Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi konstitutsioonist, mille § 50 ütles, et Eesti NSV-s on kirik lahutatud riigist ja kool kirikust.

Tänases Eesti Vabariigis EI OLE kirik lahutatud riigist ja kool kirikust.
 
Meil on vaimulikud usutööl riigiametis näiteks sõjaväes (kaplanid) ja vaimulikud panevad AMETLIKULT paari inimesi (laulatavad). Kusjuures vaimulikel on isegi õigus keelduda seaduse alusel abielu sõlmimisest, kui abielluja ei vasta kirikus, koguduses või koguduste liidus kehtiva usutunnistuse järgsetele abielu sõlmimise tingimustele (vt. perekonnaseaduse §§ 6-7).
 
Millest on tekkinud väärarusaam, et kirik on riigist lahutatud? Ikka ENSV aegsetest mälestustest ja ehk ka kehtiva põhiseaduse pisut kehvast sõnastusest, mis ütleb expressis verbis, et meil "riigikirikut ei ole"."
powered by social2s
ÜLES