Pean sedakorda igati nõustuma Rein Langiga, kes Kaljulaidi kõnet analüüsides märkis, et kahjuks oli kõnes seatud mõned prioriteedid suisa vastuollu kehtiva konstitutsiooniga.

KUKU-raadio saates "Olukorrast ajakirjanduses" tõi Lang välja olulise momendi, et president Kaljulaid seadis selles õiguse kõrgemale õiglusest, kuigi PÕHISEADUS otse vastupidiselt - seab õigluse kõrgemaks õigusest.
Siinjuures rõhutas Lang õieti, et tegemist pole pelgalt suvalise ja tähtsusetu sõnade järjekorraga vaid VÄGA KAALUTLETUD õigusfilosoofilise otsusega, kui põhiseadust kirjutati.

Küsimuseks jäi, kas Kaljulaid tegi sellise valiku meelega või oli tegemist näpukaga?

Published: 26 October 2017
Hits: 731
Loe edasi ...
powered by social2s

Postimees kirjutab, et kokku oli lapsi valijate nimekirjades 24 334. Palju neist käis ise või ema-isa kõrval füüsiliselt valimisjaoskonnas, pole hetkel veel täpselt teada. Küll on teada, et e-valimistel osales neist vaid 1794, s.o 7,34%.

Avalikus meedias on ringlemas info seoses möödunud KOV valimistega, et esmakordselt osalesid valimistel alaealised. Kokku oli valimisnimekirjadesse kantud 24334 teismelist, kellest e-hääletamisel osales 1794. See on ilmselgelt alla igasuguseid ootusi, mis omakorda tekitas küsimuse, miks nii vähe?

On selge, et neid analüüse on lähiajal ilmumas ridamisi, kus püütakse seda asjaolu põhjendada. Püüan ka omalt poolt hetkel anda kommentaari, pretendeerimata siinjuures süvaanalüüsile, sest tuginen vaid oma kaemustele ja arusaamadele, mis on kujunenud teles-lehes-raadios kuuldud infole (nii eesti kui venekeelne meedia). Lisaks mõningased oma suhtlusringkonnast laekunud seisukohad, mis sekundeerivad eeltoodule.

Published: 26 October 2017
Hits: 904
Loe edasi ...
powered by social2s

KODAKONDSUS kui institutsioon ja sellega seotud väärtused on üsna sagedased külalised ajakirjandusnäriliste söögilaual. See toob klikke, sütitab kirgi ja tuliseid vaidlusi, sest asi on PÕHIMÕTTES, hinnangutes väärtustele ja väärikusele.

Eriti kuumaks on kodakondsuse küsimus meie poliitmaastikul küpsetatud peale seda, kui mitmete juhtivate poliitikute ja teadurite poolt on esile toodud kahtlustused kodakondsuse olemasolus, kas siis seoses Riigikogu liikmelisusega või õigusega pürgida presidenditroonile.

Aeg-ajalt julgeb mõni europoliitik kinnitada, et meie kodakondsuse regulatsioon on piisavalt tugev. Kohati kasutavad nad Eesti kodakondsuse poliitika suhtes isegi sellist väljendit, et see on suisa konservatiivne. On samas aga kuidagi arusaamatu, et mõni teine kaasseltsimees samasest võimuliikumisest soovib, et Eesti riik oma „konservatiivses“ kodakondsuspoliitikas kehtestaks veel mitmikkodakondsuse võimaluse. Seda justkui seepärast, et välistada võimalikku vastuolu kodakondsuse regulatsiooni ja kehtiva põhiseaduse vahel.

Published: 03 August 2016
Hits: 946
Loe pikelmalt...
powered by social2s

Soovituslikke poliitikablogisid

Varro Vooglaidi
blogi

KLIKI:
PILDIL või
SIIN

   

Varro Vooglaid

Õigusteaduste magister, doktoriõppes... lähedalt seotud nii portaali Objektiiv kui ka SAPTK õiguskeskuse tegevuse käivitamisega. (PARTEITU)

Jaak Madison'i blogi

KLIKI: PILDIL või SIIN

   

Jaak Madison

Rahvasaadik Sakalamaalt
Euroopa parlamendi saadik
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)

Henn Põlluaas'a
blogi

KLIKI: PILDIL või SIIN

   

Henn Põlluaas

Rahvasaadik Harjumaalt
RIIGIKOGU e. Eesti parlamendi eks-esimees
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 

 

ÜLES